Valgte Embedsmænd

Overmester

Jørgen Ravn

Undermester

Finn Larsen

Sekretær

Jan Salling

Kasserer

Dann Olsen

Skatmester

Elis Kastrup Nielsen

Fungerende eksmester

John Bakke

Storrepræsentant

Bo Severin Bilde Bruun

Storrepræsentant

Erik Berthelsen