Valgte Embedsmænd

Overmester

John Bakke

Undermester

Jørgen Ravn

Sekretær

Finn Larsen

Kasserer

Dann Olsen

Skatmester

Anders Madsen

Fungerende eksmester

Erik Berthelsen

Storrepræsentant

Bo Severin Bilde Bruun