Historie

  I september 1997 var der i Broderloge nr 15 Odin tanker fremme om, at starte en ny Odd Fellow Broderloge i Kolding. Og da et flertal af brødrene var positivt stemt for dette, blev det på et logemøde vedtaget, at man skulle oprette en logeforening.
  Den 24. november samme år indledtes en række møder, hvor detaljer som foreningens navn, bestyrelse, økonomi og ikke mindst fælleseje af bygningen skulle afklares.
  Allerede den 2. februar 1998 blev Odd Fellow foreningen "Koldinghus" institueret med broder Villy Madsen som formand, broder Egon Eltved som sekretær og broder Torben Heiwald som kasserer, og foreningen talte da 39 medlemmer.
 
Broder Jørgen Eriksen havde forfattet devisen og broder Knud W. Thomasen havde tegnet foreningens segl.
  Foreningstiden blev kort - det blev kun til 13 møder, inden Storembedsmændene atter kom til Kolding for den 5. juni 1999 at foretage den højtidelige instituering, hvorunder den nye Broderloges fribrev blev overrakt. 
  Logens første embedsmænd blev - overmester Ove Skare Nielsen, undermester Egon Buur, sekretær Villy Madsen, kasserer Bo Bruun og skatmester Egon Eltved.
 
Den 5. juni 2009 (næsten sammenfaldende med vor moderloges 125 års jubilæum) fejrede broderloge 115 Koldinghus sin 10 års fødselsdag med donationer i lokalområdet, med festloge samt med udgivelsen af et fødselsdagsfestskrift.